ایمان-توکل-استقامت

بیان دیدگاه های شخصی در خصوص مسائل روز

ایمان-توکل-استقامت

بیان دیدگاه های شخصی در خصوص مسائل روز

بیان دیدگاه های شخصی در خصوص مسائل اجتماعی و سیاسی

پیام های کوتاه
  • ۱۶ ارديبهشت ۹۶ , ۰۷:۰۳
    قم
آخرین مطالب
پربیننده ترین مطالب
  • ۹۶/۰۲/۱۶
    قم
محبوب ترین مطالب
آخرین نظرات
  • ۰
  • ۰

بسمه تعالی

این جوش و خروشِ عقلانیِ ملت ،ماحصل و نتیجه یِ :

-4 سال مدیریتی است ،که با شعار تحول اقتصادی 100 روزه زمام امور را بدست گرفت و در نهایت رکود و بیکاری را بر کشور مستولی ساختند.

-4 سال مدیریتی است ،که طبقه اشرافی و وزیران کاسب و تاجر را بر امور مردم حاکم و حقوقی بگیران نجومی و غارت گران بیت المال را ذخائر انقلاب معرفی نمود.

-4 سال مدیریتی است، که تمام تخم مرغ های خود را در سبد مذاکره با دشمنان انقلاب اسلامی به سردمداری شیطان بزرگ و کدخدای جهانی-به گفته دولتمردان-قرار داد.

-4 سال مدیریتی است، که تنها دست آوردشان با دشمنان و خون ریزان ،قدم زدن و عکس یادگاری گرفتن بوده.

-4 سال مدیریتی است ،که تحقیر و توهین نسبت به منتقدان داخلی و تاُیید و با وقار دانستن دشمنان برای آنان به یک رویه تبدیل شده بود.

-4 سال مدیریتی است، که بستن قرار دادهای محرمانه با دشمنان انقلاب اسلامی را از دستاوردهای خود می دانسته.

-4 سال مدیریتی است ،که دشمنان را خودی و ملّت را غیر خودی دانست.

-4 سال مدیریتی است ،که به دغدغه های اصلی مردم همچون اشتغال توجه درخور و شایسته ننمود.

-4 سال مدیریتی است ،که موارد فرعی و حاشیه ای همچون برگزاری کنسرت را تبدیل به مسئله یِ اصلی کشور نمود.

-4 سال مدیریتی است ،که برای تلطیف قلوب دشمنان ،زیر ساختهای هسته ای را نابود ، قلب راکتور اراک را با بتن پرکرده و صنعت هوا و فضای کشور را متوقف ساخته.

-4 سال مدیریتی است ،که فکر می کند دشمن قادر است با یک بمب به ساختارهای نظامی کشور لطمه شدید بزند.

-4 سال مدیریتی است ،که تنها هنرشان در فاجعه منا و کشتار زائران خانه خدا انفعال و درخواست از شیخ مفلوک فلان کشور برای حل مشکل بوده.

-4 سال مدیریتی است، که در پنهان سندی را با دشمنان امضاء می کنند که شاید به خیال باطل  خود در محفل مستکبران پذیرفته شوند ؛سندی که با مبانی دینی،فرهنگی،اجتماعی و سیاسی این ملّت نه تنها سازگاری نداشته بلکه تعارضات واضحی دارد.

-4 سال مدیریتی است،که  برای گرفتن راُی مجدد از ملّت، نقش اپوزیسیون به خود گرفته و ناخواسته با شقی ترین دشمنان این ملت -منافقین-هم صدا می شود.

-4 سال مدیریتی است،که نمایش دستاوردهای نظامی که نشان دهنده یِ اقتدار و صلابت ملّت ایران می باشد را ،تلاش عناصر داخلی برای ضربه زدن به جسد مرده و ناقص الخلقه یِ برجام نافرجام می داند.

-4 سال مدیریتی است، که برای کسب مجدد جایگاه ریاست جمهوری حاضر می شوند ،ملت خود را از جنگ ترسانده و به دروغ ،خود و باندشان را  مترداف با صلح  و رقبا  را مترادف با جنگ قلمداد  کنند.

 و لذا در این روزهای پایانی تبلیغات انتخاباتی شاهدیم ،مردمی که نظاره گر این انحرافات  در طول 4 سال گذشته بوده اند.  دگر بار به صحنه آمده امّا نه مثل دیگران با اتوبوس بلکه با جان و دل که با راُی خود دوباره قطار انقلاب را به ریل اصلی خود باز گردانند و به همین علّت این روزها ملّت تبدیل به  آتشی شده که روز بروز شعله ور تر شده و به فضل الهی خواهند توانست بساط غرب باوران را سوزانده و دولت کار و کرامت را مستقر نمایند.انشاءالله.

والسلام
  • ۹۶/۰۲/۲۶
  • سید ابراهیم میرپورفرد